Tư vấn về chia tài sản khi hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế!
|

Tư vấn về chia tài sản khi hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế!

Câu hỏi: Khi bố tôi chết năm 1993 có đứng tên sổ đỏ miếng đất mà gia đình tôi ở và không để lại di chúc. Từ đó đến nay vẫn đứng tên bố tôi còn mẹ tôi hiện giờ vẫn sống cùng nhà với tôi. Mảnh đất đó anh cả tôi làm nhà giờ mẹ tôi muốn chia đều cho cả 4 anh em tôi ( có 1 chi gái ) . Nhưng anh cả tôi người đang ở trên mảnh đất đó không muốn chia cho 3 anh em tôi mà muốn ở cả trên miếng đất đó mẹ tôi đã triệu tập họp gia đình nhiều lần mà anh cả tôi không họp .

Chi tiết
Tư vấn miễn phí