Bài viết về chủ đề "người bị tâm thần"

NGƯỜI BỊ TÂM THẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người bị tâm thần
Năng lực trách nhiệm hình sự của người bị bệnh tâm thần

Năng lực trách nhiệm hình sự của người bị bệnh tâm thần

Gia đình tôi có xảy ra mâu thuẫn trong nội tộc, cụ thể như sau: Buổi chiều ngày 04/7/2014, Mẹ tôi ở nhà một mình, vừa ngủ trưa dậy chuẩn bị đi làm, bị chú ruột của tôi - (nhà đối diện) cạy cửa xông vào nhà (cửa chỉ khép, không chốt) tìm bố tôi nhưng không có ở nhà, ông ta đã cầm chốt cửa đánh tới tấp vào đầu mẹ tôi gây chấn thương (sưng đầu và vai)

Chi tiết >>