Nghĩa vụ trả nợ khoản vay trước khi kết hôn
|

Nghĩa vụ trả nợ khoản vay trước khi kết hôn

Tôi muốn hỏi về việc vay nợ trước khi kết hôn nghĩa vụ trả nợ của vợ, chồng thế nào, cụ thể: lúc trước khi cưới tôi thì chồng tôi có mượn của người ta tiền, cưới tôi về họ lại đòi nhưng tôi không chấp nhận trả vì nghĩ rằng tài sản chung của cả 2, tôi không liên quan gì đến món nợ đó, tiền chung của vợ chồng tôi đang giữ, nếu tôi quyết không chi trả khoảng nợ đó thì có được không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí