Bài viết về chủ đề "nghỉ trước sinh"

NGHỈ TRƯỚC SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ trước sinh
Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và thời điểm nghỉ trước sinh

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và thời điểm nghỉ trước sinh

Tôi bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm từ 1/3/2008 đến thời điểm hiện nay là 1/10/2015. Do tôi khó mang thai nên phải thực hiện thụ tinh nhân tạo. Trong quá trình thụ tinh nhân tạo thì tôi xin nghỉ không lương trong tháng 3,4,5/2015. Dự sinh của tôi là 29/12/2015. Tôi muốn nghỉ thai sản 2 tháng trước khi sinh. Vậy tôi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội không? Nếu muốn nghỉ 2 tháng trước sinh thì tôi được nghỉ từ thời điểm nào? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Chi tiết >>