Bài viết về chủ đề "nghỉ thâm niên"

NGHỈ THÂM NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ thâm niên
Chế độ nghỉ hàng năm và nghỉ thâm niên của người lao động

Chế độ nghỉ hàng năm và nghỉ thâm niên của người lao động

Đề nghị tư vấn : Tôi muốn hỏi trong trường hợp tôi Ký hợp đồng vào tháng 7 và tôi có phép nghỉ thâm niên được 4 ngày +12 ngày phép thường niên của năm 2015 nhưng tôi làm việc chưa đù 12 tháng ( từ tháng 7/2015—7/2016 ) vậy tôi có được nghỉ phép trước được hay không ?

Chi tiết >>