Bài viết về chủ đề "nghỉ ngừng việc"

NGHỈ NGỪNG VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ ngừng việc
Tư vấn về trường hợp người lao động nghỉ ngừng việc

Tư vấn về trường hợp người lao động nghỉ ngừng việc

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ ngừng việc của người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo về thời hạn nghỉ ngừng việc thì giải quyết thế nào.

Chi tiết >>