Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
|

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Luật sư hỗ trợ cung cấp Bộ luật lao động 2012 và quy định trong thỏa ước lao động tập thể là người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong các trường hợp được pháp luật quy định và trường hợp anh chị em ruột kết hôn một ngày có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Nghỉ không hưởng lương đóng BHXH thế nào?
|

Nghỉ không hưởng lương đóng BHXH thế nào?

Nghỉ việc không hưởng lương có bị trừ tiền tham gia bảo hiểm xã hội không, việc đóng BHXH quy định thế nào, quyền và nghĩa vụ của công ty và người lao động quy định thế nào... Đó là thắc mắc chung của phần đông người lao động và doanh nghiệp khi cho nhân viên nghỉ việc không hưởng lương. Nếu hiểu rõ vấn đề này sẽ đảm bảo quyền và lợi ích của các bên và tuân thủ đúng quy định pháp luật về Lao động, BHXH.

Chi tiết
Tư vấn trường hợp gia hạn nghỉ không hưởng lương để chữa bệnh?
|

Tư vấn trường hợp gia hạn nghỉ không hưởng lương để chữa bệnh?

Nghỉ không hưởng lương là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động nghỉ việc trong một thời gian nhất định mà không được trả lương trong thời gian đó. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về nghỉ việc không hưởng lương? Thời hạn nghỉ không hưởng lương được được xác định như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Xin nghỉ không hưởng lương có  tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội được không?
|

Xin nghỉ không hưởng lương có tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội được không?

Nghỉ không hưởng lương là thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động không thực hiện công việc và không hưởng tiền lương trong một khoảng thời gian nhất định. Việc nghỉ không hưởng lương được pháp luật quy định như thế nào? Người lao động có quyền gì khi nghỉ không hưởng lương? Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Quy định về thỏa thuận nghỉ không hưởng lương giữa NLĐ với NSDLĐ?
|

Quy định về thỏa thuận nghỉ không hưởng lương giữa NLĐ với NSDLĐ?

Trong quan hệ lao động, ngoài vấn đề tạm hoãn hợp đồng lao động và vấn đề ngừng việc thì vấn đề nghỉ không hưởng trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động cũng là vấn đề được người lao động quan tâm. Người lao động cần nắm được các quy định về vấn đề này để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chi tiết
Thủ tục nghỉ không hưởng lương
|

Thủ tục nghỉ không hưởng lương

Hiện nay, vấn đề nghỉ việc không hưởng lương là một trong những vấn đề được người lao động quan. Vậy pháp luật quy định như thế nào về nghỉ việc không hưởng lương của người lao động? Thời gian nghỉ không hưởng lương có ảnh hưởng đến quá trình đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí