Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?
|

Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?

Hưu trí là một trong những chế độ quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội, là chế độ nhằm tạo thu nhập cho người lao động khi đã hết độ tuổi lao động. Đây là chế độ được nhiều đối tượng như: Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt quan tâm. Nhưng không phải ai khi tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội cũng đều được hưởng chế độ hưu trí mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định? Vậy điều kiện đó là gì? Trường hợp muốn về hưu trước tuổi có được không?

Chi tiết
Điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của Luật BHXH 2014
|

Điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của Luật BHXH 2014

Hưu trí là một trong những chế độ vô cùng quan trọng trong hệ thống an sinh nước ta. Đây là khoản thu nhập mà người lao động nhận được khi hết độ tuổi lao động nếu không tiếp tục làm việc ở đơn vị khác. Vậy điều kiện để được nghỉ hưu là gì, mức hưởng chế độ hưu trí được Luật bảo hiểm xã hội quy định ra sao?

Chi tiết
Tỷ lệ hưởng lương hưu tính thế nào?
|

Tỷ lệ hưởng lương hưu tính thế nào?

Để được hưởng chế độ hưu trí, người lao động phải đáp ứng được những điều kiện hưởng nhất định. Vậy những điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay bao gồm những điều kiện gì? Mức hưởng chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi là bao nhiêu % và được tính như thế nào? Để được giải đáp cụ thể quý khách có thể liên hệ đến công ty Luật Minh Gia hoặc tham khảo nội dung chúng tôi đã tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Mức lương cơ sở để tính lương hưu
|

Mức lương cơ sở để tính lương hưu

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện và chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, các đối tượng tham gia thường phải tham gia đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Vậy khi đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất như vậy thì quyền lợi của người tham gia là như thế nào.

Chi tiết
Chế độ thôi việc ngay quy định thế nào?
|

Chế độ thôi việc ngay quy định thế nào?

Công chức, viên chức ngoài chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế còn có thể nghỉ theo chính sách thôi việc ngay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về chính sách và quyền lợi được hưởng khi nghỉ việc theo chính sách này. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về chính sách này? Quyền lợi và chế độ được hưởng?

Chi tiết
Có được tinh giảm biên chế khi doanh nghiệp giải thể không?
|

Có được tinh giảm biên chế khi doanh nghiệp giải thể không?

Tinh giản biên chế là một trong những chính sách của nhà nước áp dụng đối với những đối tượng là công chức, viên chứ, đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Vậy nghỉ hưu trước tuổi theo dạng tinh giản biên chế được xác định như thế nào? Việc giải quyết những chế độ khi nghỉ hưu do tinh giản biên chế được quy định ra sao?

Chi tiết
Công nhân khai thác đá có được nghỉ hưu sớm không?
|

Công nhân khai thác đá có được nghỉ hưu sớm không?

Chế độ hưu trí là gì? Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định như thế nào về điều kiện hưởng chế độ hưu trí? Người lao động có quá trình làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đồng thời tham gia được 20 năm bảo hiểm xã hội muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không? Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

Chi tiết
Chế độ tinh giản biên chế, nghỉ hưu do tinh giản biên chế 2021
|

Chế độ tinh giản biên chế, nghỉ hưu do tinh giản biên chế 2021

Viên chức khi đến tuổi nghỉ hưu có thể lựa chọn nghỉ hưu theo trường hợp tinh giản biên chế hoặc nghỉ hưu theo trường hợp thông thường. Vậy điều kiện để nghỉ hưu khi tinh giản biên chế là gì? Nếu nghỉ hưu theo trường hợp thông thường thì tính lương hưu như thế nào? Quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Nghỉ chờ hưu trước 3, 4 tháng hưởng chế độ gì?
|

Nghỉ chờ hưu trước 3, 4 tháng hưởng chế độ gì?

Trợ cấp thôi việc là quyền lợi của người lao động được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động và đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy trong trường hợp người lao động nghỉ hưu thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Mức chi trả là bao nhiêu? Công ty Luật TNHH Minh Gia giải đáp vướng mắc này thông qua bài tư vấn sau:

Chi tiết
Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021, đóng BHXH tự nguyện thế nào?
|

Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021, đóng BHXH tự nguyện thế nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mức đóng và trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí