Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu trước độ tuổi"

NGHỈ HƯU TRƯỚC ĐỘ TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu trước độ tuổi
Tư vấn về mức lương hưu được hưởng sau khi nghỉ hưu

Tư vấn về mức lương hưu được hưởng sau khi nghỉ hưu

Tôi muốn được tư vấn về mức lương hưu mà tôi nhận được khi về hưu. Đến hết tháng 7/2015 tôi đủ 46 tuổi và đóng BHXH 20 năm 3 tháng, trong đó từ tháng 3/2006 đến nay làm việc ở DNNN theo thang lương có hệ số; thời gian trước đó tôi làm ở DN tư nhân, đóng BHXH theo mức lương thỏa thuận. Tôi suy giảm khả năng lao động >= 61% (có giám định y khoa). Mức lương hưu hàng tháng tôi nhận được là bao nhiêu.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169