Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu trước độ tuổi "

NGHỈ HƯU TRƯỚC ĐỘ TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu trước độ tuổi

 • Tư vấn về mức lương hưu được hưởng sau khi nghỉ hưu

  Tư vấn về mức lương hưu được hưởng sau khi nghỉ hưu.

  • 16/02/2019
  • Hoàng Tuấn Anh

  Tôi muốn được tư vấn về mức lương hưu mà tôi nhận được khi về hưu. Đến hết tháng 7/2015 tôi đủ 46 tuổi và đóng BHXH 20 năm 3 tháng, trong đó từ tháng 3/2006 đến nay làm việc ở DNNN theo thang lương có hệ số; thời gian trước đó tôi làm ở DN tư nhân, đóng BHXH theo mức lương thỏa thuận. Tôi suy giảm khả năng lao động >= 61% (có giám định y khoa). Mức lương hưu hàng tháng tôi nhận được là bao nhiêu.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn