Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu suy giảm sức khỏe"

NGHỈ HƯU SUY GIẢM SỨC KHỎE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu suy giảm sức khỏe
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

Nội dung tư vấn: Kính gửi Luật sư. Sau khi đọc bài "Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay năm 2016 có lợi hơn?" Tôi liên hệ ngay trường hợp của Ba tôi, rất mong luật sư Cty Luật Minh Gia tư vấn giúp trường hợp của Ba tôi như sau: Ba tôi sinh năm: 12/10/1960. Diễn biến BHXH như sau: xin bỏ qua giai đoạn trước.

Chi tiết >>