Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu suy giảm sức khỏe"

NGHỈ HƯU SUY GIẢM SỨC KHỎE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu suy giảm sức khỏe
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

Ba tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/9 hoặc 15/10/2015 (điều kiện suy giảm sức khỏe 61%). Vậy kính mong Luật sư công ty Luật Minh gia tính giúp mỗi tháng Ba tôi nhận được Lương hưu là bao nhiêu?

Chi tiết >>