Bài viết về chủ đề "nghị định về hàng không"

NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNG KHÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định về hàng không
Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về an ninh hàng không: Các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không...

Chi tiết >>