Bài viết về chủ đề "nghị định số 17/2015"

NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định số 17/2015
Tư vấn về vấn đề tăng lương theo Nghị Định 68 đối với đối tượng là nhân viên hợp đồng cho cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố.

Tư vấn về vấn đề tăng lương theo Nghị Định 68 đối với đối tượng là nhân viên hợp đồng cho cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố.

Xin chào văn phòng tư vấn! Tôi làm nhân viên hợp đồng cho cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, không thuôc hợp đồng theo nghị định 68 thì có đươc tăng lương theo quy định về việc tăng lương đối với người có hệ số lương dưới 2.34 không? Tôi xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết >>