Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp "

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  Chi tiết