Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật đất đai"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật đất đai
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai) như sau:

Chi tiết >>