Bài viết về chủ đề "nghị định 53/2015"

NGHỊ ĐỊNH 53/2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 53/2015
Cán bộ xã không được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 187

Cán bộ xã không được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 187

Tôi là cán bộ xã đội phó tính đến tháng 10 năm 2015 tôi đủ 60 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm mới được 17 năm 6 tháng.

Chi tiết >>