Bài viết về chủ đề "nghị định 44/2013"

NGHỊ ĐỊNH 44/2013 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 44/2013
Nghị định 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Bộ luật lao động

Nghị định 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Bộ luật lao động

Nghị định này quy định về tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>