Bài viết về chủ đề "nghị định 116/2010"

NGHỊ ĐỊNH 116/2010 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 116/2010
Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?

Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?

Câu hỏi tư vấn: Hiện tôi đang dạy ở trường thuộc xã đặc biệt khó khăn có chương trình ưu đãi 135 và thu hút giai đoạn 2005_2010 nhưng đến 2013 tôi vẫn chưa nhận đủ thu hút và 135 của năm 2006 và 2007. Đến năm 2015 tôi được nhận một khoảng tiền phụ cấp 116 từ năm 2013_2015 là 105% lương.

Chi tiết >>

Đối tượng được hưởng các chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP?

Đối tượng được hưởng các chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP?

Câu hỏi tư vấn: Mình đang làm nhân viên Văn thư tại trường tiểu học nằm trên xã đặc biệt khó khăn và đang hợp đồng không thời hạn từ 01/01/2014. Nhưng khi nhận hỗ trợ từ nghị định 116 thì không được hưởng với lý do là chưa vào biên chế.

Chi tiết >>

Tư vấn về  chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Tư vấn về chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Từ tháng 9/2009 đến tháng 8 năm 2013 tôi chuyển công tác về nơi điều kiện kinh tế thuận lợi, đến tháng 12/2013 tại nơi tôi công tác được công nhận vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị Định số 61/2011/NĐ-CP. Vậy tôi xin hỏi luật sư tôi có được hưởng tiếp chế độ thu hút đó không? Xin cảm ơn

Chi tiết >>

Thời gian hưởng trợ cấp thu hút theo nghị định 116/2010/ NĐ - CP

Thời gian hưởng trợ cấp thu hút theo nghị định 116/2010/ NĐ - CP

Tôi được điều động đến công tác ở vùng có ĐKKTXHDBKK từ ngày 01/04/2013. Vậy theo nghị định thì thời gian được hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có ĐKKTXHDBKK và không quá 5 năm ( nghị định 116/2010 có hiệu lực từ ngày 01/03/2011) Vậy tôi đến sau ngày nghị định 116/2010 có hiẹu lực thi hành thì tôi có được hưởng đủ 5 năm kể từ ngày quyết định điều đông(1/3/2013) không hay là 5 năm tính từ ngày NĐ 116/2010 có hiệu lực. Kính mong luật sư tư vấn. xin cảm ơn!

Chi tiết >>