Số ngày làm việc bình thường trong tháng để tính tiền lương thêm giờ
|

Số ngày làm việc bình thường trong tháng để tính tiền lương thêm giờ

Kính chào Công Ty Luật Minh Gia! Em hiện tại là Cán bộ CĐCS của Công ty có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản. Từ khi thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến nay nhân sự công ty vẫn tính công cho người lao động vào các tháng 3 và 8 là 27 ngày công kể cả việc tính lương của một ngày công cũng lấy lương hợp đồng/27. (Công ty đang trả lương cho người lao động theo hình thức lương tháng).

Chi tiết
Thời gian lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản
|

Thời gian lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản

Hiện nay sự tiến bộ của xã hội cũng góp phần không nhỏ đối với sự thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam trong đó có chế độ về Bảo hiểm xã hội. Nếu như trước đây chỉ có lao động nữ mới được hưởng các chế độ về thai sản thì hiện nay lao động nam cũng được tạo điều kiện hưởng chế độ thai sản. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí