Bài viết về chủ đề "nâng ngạch lương viên chức"

NÂNG NGẠCH LƯƠNG VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nâng ngạch lương viên chức
Tính thời gian nâng bậc lương cho viên chức được xét tuyển đặc cách

Tính thời gian nâng bậc lương cho viên chức được xét tuyển đặc cách

Tôi là giáo viên mầm non, tôi vừa được xét đặc cách, bảo hiểm xã hội đến thời gian xét đặc cách là 5 năm tròn là 60 tháng, còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 4 năm 2 tháng. Trong thời gian đó tôi nghi sinh 2 lần là 10 tháng. Vậy, bậc lương của tôi sẽ được tính như thế nào?

Chi tiết >>