Bài viết về chủ đề "năng lực chịu trách nhiệm "

NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về năng lực chịu trách nhiệm

 • Năng lực bồi thường thiệt hại được pháp luật quy định như thế nào?

  Năng lực bồi thường thiệt hại được pháp luật quy định như thế nào?.

  • 19/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật Dân sự quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân mà không quy định về năng lực bồi thường của các chủ thể khác. Xuất phát từ năng lực chủ thể của cá nhân khi tham gia vào quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự quy định năng lực hành vi, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của cá nhân.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169