Hỏi về chế độ xét nâng lương, thi nâng bậc
|

Hỏi về chế độ xét nâng lương, thi nâng bậc

Tôi công tác tại Điện lực, Bộ phận công việc đang làm Công nhân quản lý vận hành không xét nâng bậc lương mà phải thi nâng bậc theo quy định. - Năm 2014 tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở do Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ký ngày 20/01/2015 - Năm 2015 tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở do Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc ký ngày 26/01/2016...

Chi tiết
Tư vấn miễn phí