Bài viết về chủ đề "Mượn đất công "

MƯỢN ĐẤT CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Mượn đất công

 • Tư vấn về hợp đồng mượn tài sản - đất ở

  Tư vấn về hợp đồng mượn tài sản - đất ở.

  • 03/06/2015
  • Trần Diềm Quỳnh

  Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp do nhu cầu sinh hoạt mượn đất của tập thể để sinh sống, sau khi có dự án xây dựng lại thì có nghĩa vụ, trách nhiệm và có được hưởng quyền lợi gì không?

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169