Bài viết về chủ đề "mức độ thương tích"

MỨC ĐỘ THƯƠNG TÍCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức độ thương tích
Thế nào thì được coi là phòng vệ chính đáng?

Thế nào thì được coi là phòng vệ chính đáng?

Luật sư tư vấn về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Thế nào thì được coi là phòng vệ chính đáng?

Chi tiết >>