Bài viết về chủ đề "mức độ thiệt hại"

MỨC ĐỘ THIỆT HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức độ thiệt hại
Tư vấn xác định mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tư vấn xác định mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Em tôi điều khiển xe ôtô tải va trạm vào xe con đỗ ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. Bên chủ xe bị hại đã yêu câu bồi thường số tiền là 520 triệu đồng nhưng chúng tôi không đủ khả năng bồi số tiền lớn đó. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào ạ?

Chi tiết >>