Bài viết về chủ đề "mục đích thu hồi"

MỤC ĐÍCH THU HỒI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mục đích thu hồi
Tư vấn về thu hồi đất- mục đích thu hồi đất

Tư vấn về thu hồi đất- mục đích thu hồi đất

Đất nhà tôi thuộc đất thổ cư có sổ đỏ. Năm 2004 nhà nước giải phóng mặt bằng làm đường trục chính khu dân cư và đất gia đình tôi không nằm trong vùng phải giải toả di rời. Diện tích đất ở của gia đình tôi nằm ngay cạnh đường trục chính đã hoàn thiện của khu dân cư. Gần như toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi không thuộc phần phải giải toả để xây dựng đường trục chính, trục phụ.

Chi tiết >>