Bài viết về chủ đề "mức bồi thường thu hồi đất"

MỨC BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức bồi thường thu hồi đất
Tư vấn về việc hoàn trả tiền đền bù do thu hồi đất đai

Tư vấn về việc hoàn trả tiền đền bù do thu hồi đất đai

Luật sư tư vấn về trường hợp UBND tiến hành thu hồi diện tích đất và giao cho chủ đầu tư đó triển khai dự án, mỗi sào ruộng của người dân được nhà nước bồi thường 16 triệu đồng/01 sào ruộng (360m2).

Chi tiết >>