Bài viết về chủ đề "mức bồi dưỡng bằng hiện vật"

MỨC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức bồi dưỡng bằng hiện vật
Quy định về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Quy định về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Cơ quan tôi là bệnh viện đa khoa tuyến huyện, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 01 nhân viên A, xếp vào ngạch kỹ sư. Nhân viên này phụ trách công việc quản lý. vận hành bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y tế.

Chi tiết >>