Giải thích điều 79 luật bảo hiểm xã hội 2014
|

Giải thích điều 79 luật bảo hiểm xã hội 2014

Kính gửi Văn phòng Luật sư Minh Gia! Sau khi nghiên cứa Luật BHXH 2014 tôi có thắc mắc về 1 số nội dung sau:Tôi không hiểu ở phần tô đỏ, 2 nội dung đó khác nhau ở chỗ nào (xin được minh họa bằng ví dụ cụ thể), kính mong VP Luật Minh Gia giải đáp giúp tôi ở Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Chi tiết
Các khoản phụ cấp có phải xác định trong quỹ lương kế hoạch không?
|

Các khoản phụ cấp có phải xác định trong quỹ lương kế hoạch không?

Chúng tôi là công ty TNHH MTV, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Việc xây dựng quỹ lương kế hoạch cho người quản lý chuyên trách thực hiện theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH và Nghị định 52/2016/NĐ-CP, Ngoài ra theo Hệ thống thang bảng lương công ty xây dựng còn có các khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp khu vực, kiêm nhiệm Đảng, Đoàn, Hội...).

Chi tiết
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành
|

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi sinh năm 1972. Hiện nay tôi đã đóng BHXH được 20 năm 4 tháng. Tôi muốn giải quyết chế độ nghỉ hưởng lương hưu sớm có được không? Hoặc phải chờ đủ 46 tuổi thì dừng đóng từ bây giờ có được không? Và nếu tính chế độ lương thì tính thế nào? Vì từ năm 2006 đến nay tôi đóng ở diện doanh nghiệp tư nhân, còn trước đó đóng theo chế độ nhà nước. Rất mong được sự tư vấn của công ty.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí