Bài viết về chủ đề "mua cổ phần"

MUA CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mua cổ phần
Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?

Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Vào tháng 06/2016 tôi có tham gia thành lập công ty cổ phần với 2 người anh quen biết. Vây đến giờ tôi không muốn làm ăn chung với 2 người đó nữa, tôi muốn trả lại cổ phần đăng ký mua 30% đó lại cho người đại diện công ty được không, nếu không xin quý luật sư tư vấn cách rút khỏi công ty đó.

Chi tiết >>

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần - mua lại doanh nghiệp thực hiện thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần - mua lại doanh nghiệp thực hiện thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức đầu tư quy định về góp vốn, mua cổ phần thực hiện thủ tục đầu tư như sau:

Chi tiết >>