Thủ tục sang tên nhà đất cho con
|

Thủ tục sang tên nhà đất cho con

Người sử dụng đất có thể ủy quyền cho người khác sử dụng phần đất của mình hay không? Sau khi ủy quyền, người sử dụng đất còn quyền đối với phần đất của mình không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Thủ tục khởi kiện đòi lại tiền đặt cọc mua đất
|

Thủ tục khởi kiện đòi lại tiền đặt cọc mua đất

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền hoặc tài sản trong thời hạn nhất định nhằm xác nhận việc thống nhất ý chí giữa các bên và để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Chi tiết
Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật
|

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định nghiêm ngặt . Do đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì mới được pháp luật công nhận. Vậy trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như nào, bạn hãy tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169