Bài viết về chủ đề "mời thầu mua sắm hàng hóa "

MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mời thầu mua sắm hàng hóa

 • Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn