Bài viết về chủ đề "mời thầu mua sắm hàng hóa"

MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mời thầu mua sắm hàng hóa
Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>