Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và đối tượng được miễn tiền sử dụng đất
|

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và đối tượng được miễn tiền sử dụng đất

Nhà tôi trước đây có 1000 m2 đất được nhà nước cấp cho ba tôi sau năm 1980 sau khi ba tôi đi bộ đội trở về (thương binh 1/4). Vào năm 2003, nhà nước làm đường nên giải tỏa đất và đo đạc thực tế nhà tôi là 1200m, trong đó 1000m trong giấy tờ và 200 thực tế không tranh chấp. Sau khi giải tỏa xong diện tích đất nhà tôi còn lại là 650m2.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí