Bài viết về chủ đề "miễn giảm trách nhiệm hình sự"

MIỄN GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn giảm trách nhiệm hình sự

Một số biện pháp miễn - giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999

Tóm tắt. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 và BLHS một số nước trên thế giới, tác giả đã chỉ ra những điểm hạn chế để đề xuất hoàn thiện một số biện pháp miễn, ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169