Bài viết về chủ đề "mẫu phiếu xuất kho "

MẪU PHIẾU XUẤT KHO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu phiếu xuất kho

 • Mẫu phiếu xuất kho

  Mẫu phiếu xuất kho.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu xuất kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết