Tư vấn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất
|

Tư vấn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất

​Năm 2007 tôi có làm công nhân tại công ty TNHH V được 5 tháng rồi nghỉ. Lúc đó tôi không biết công ty đã làm sổ BHXH cho mình. Năm 2010 tôi đi làm kế toán tại công ty TNHH B và công ty này đóng bảo hiểm cho tôi bằng sổ bảo hiểm mới. Hiện nay tôi xin nghỉ việc mới biết mình có hai sổ BHXH, muốn chốt sổ phải nộp sổ cũ. Nhưng tôi quay lại công ty cũ thì họ nói đã làm thất lạc sổ cũ. Hiện nay, tôi không biết làm cách nào chốt được sổ và quy định ra sao.

Chi tiết
Tư vấn về gộp sổ bảo hiểm xã hội
|

Tư vấn về gộp sổ bảo hiểm xã hội

Trước đây e làm cho công ty A từ tháng 5/2013 đến tháng 2/2014 , sau đó em nghỉ và không lấy sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Tiếp theo em làm cho công ty B từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015 , em nghỉ và cũng không lấy sổ BHXH. Hiện tại em đang làm cho công ty C từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016, em muốn nghỉ và lấy sổ BHXH

Chi tiết
Tư vấn miễn phí