Tư vấn về trường hợp tên cha trên giấy tờ không trùng khớp dẫn đến không làm được giấy tờ thừa kế
|

Tư vấn về trường hợp tên cha trên giấy tờ không trùng khớp dẫn đến không làm được giấy tờ thừa kế

Trên thực tế, có không ít trường hợp các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp như giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn,...có những sai sót về thông tin. Điều này dẫn đến tình trạng thông tin không được trùng khớp, thống nhất với nhau, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Vậy nếu trong trường hợp có sai sót thì có thay đổi, đính chính được không? Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dun

Chi tiết
Tư vấn miễn phí