Bị mất 1.5 m đất mặt tiền giải quyết như thế nào?
|

Bị mất 1.5 m đất mặt tiền giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề Đường hẻm có 2 lô đất liền kề, lô 1 chủ đã xây nhà và có sổ đỏ, lô 2 được chia thành 5 lô nhỏ bán cho 5 chủ khác nhau.Khi nhà 5 xây thì các chủ miếng 3 và 4 có xuống làm việc và phát hiện bị mất mặt tiền là 1,5m. Việc chủ mới mua lô 3 đổ đất xây dựng như vậy là đúng hay không? Giải quyết viêc Lô 4 phải đi đâu để giải quyết phần đất bị mất như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí