Bài viết về chủ đề "mạo danh facebook"

MẠO DANH FACEBOOK - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mạo danh facebook
Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mạo danh nhằm vu khống người khác

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mạo danh nhằm vu khống người khác

Luật sư tư vấn về trường hợp mạo danh facebook và copy hình ảnh đăng lên những trang wep xấu,vu khống và xúc phạm đến nhân phẩm người khác thì bị truy cứu trách nhiệm về tội gì. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>