Bài viết về chủ đề "lương tháng"

LƯƠNG THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương tháng
Tư vấn về số ngày nghỉ hàng năm và lương tháng đóng BHXH

Tư vấn về số ngày nghỉ hàng năm và lương tháng đóng BHXH

Năm đầu tiên em làm thì công ty nói làm một năm được nghỉ 3 ngày phép trong khi đó hàng tuần em vẫn phải đi làm 7 ngày không được nghỉ ngày nào cả. Cả năm trời đi làm được nghỉ 3ngày phép, em không dám nghỉ để dành khi gia đình có việc rồi nghỉ. Nhưng hết năm 2014 em không nghỉ phép và nghĩ rằng phép đó để dành 2015 rồi nghỉ. Đầu 2015 em hỏi công ty thì công ty bảo là phép 2014 hết, vì cuối năm công ty đã xôn hết phép, nếu nghỉ hay không nghỉ thì công ty cũng cho tồn phép bằng không trong khi c

Chi tiết >>