Tiền lương Tết cho người không ký hợp đồng lao động
|

Tiền lương Tết cho người không ký hợp đồng lao động

Ngày 14/05/2015, em có vào làm nhân viên văn phòng của 1 công ty sản xuất bao bì bên quận Tân Phú, và hiện tại vẫn đang làm. Hợp đồng em chưa được ký và cả BHXH hay chế độ khác em đều không có. Tiền lương thì khi bắt đầu vào làm ngày nào thì hết tháng lãnh vào ngày đó. Vì em vào làm ngày 14 nên cứ 14 tây hàng tháng là em được lãnh tiền lương. Lương hiện tại em là 5 triệu. Em cũng muốn chuyển công việc khác vì không có chế độ gì và không phát triển được, nhưng vì sắp đến Tết nên em ráng làm để hy

Chi tiết
Tư vấn miễn phí