Bài viết về chủ đề "lượng lượng vũ trang "

LƯỢNG LƯỢNG VŨ TRANG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lượng lượng vũ trang

 • Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

  Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ là hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

  Chi tiết