Tư vấn về cách tính lương hưu của sĩ quan phục viên
|

Tư vấn về cách tính lương hưu của sĩ quan phục viên

Hỏi: Tôi có 13 năm phục vụ trong quân đội từ 1977 đến 1990 phục viên về địa phương ,năm 2006 tôi làm cán bộ htx nông nghiệp đóng bhxh đến nay được tròn 10 năm hỏi nay tôi đủ tuổi về hưu tôi có được tính mức lương trong thời gian ở bộ đội không? Lúc phục viên tôi hưởng lương thượng úy,tôi có thời gian chiến đấu biên giới tây nam và căm pu chia từ 1977- 1980 .vị xuyên hà giang từ 1984-1989.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí