Bài viết về chủ đề "lương được hưởng"

LƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương được hưởng
Trong thời gian thử việc có được hưởng nghỉ hằng năm?

Trong thời gian thử việc có được hưởng nghỉ hằng năm?

Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc làm được 1 tháng xin nghỉ và đòi tiền 1 ngày phép năm, đúng hay sai? Công ty phải làm như thế nào?

Chi tiết >>