Bài viết về chủ đề "luật tố tụng dân sự 2015"

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố tụng dân sự 2015
Bộ luật Tố tụng Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Chi tiết >>