Bài viết về chủ đề "luật tổ chức tín dụng"

LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tổ chức tín dụng
Thông tư 09/2015/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NN nước ngoài

Thông tư 09/2015/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NN nước ngoài

Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chi tiết >>

Mất khả năng thanh toán với ngân hàng - Xử lý thế nào?

Mất khả năng thanh toán với ngân hàng - Xử lý thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp mất khả năng thanh toán khi vay nợ ngân hàng. Ngân hàng phải làm gì để xử lý khoản nợ này?

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động tín dụng, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thông tư số 179/2012/TT-BTC về xử lý  các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Thông tư số 179/2012/TT-BTC về xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Thông tư số 179/2012/TT-BTC Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp, nội dung Thông tư như sau:

Chi tiết >>