Bài viết về chủ đề "luật tố cáo "

LUẬT TỐ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố cáo

 • Tư vấn làm đơn tố cáo

  Tư vấn làm đơn tố cáo.

  • 26/03/2019
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh

  Tôi muốn làm 1 đơn Tố cáo về hành vi quấy rối, vụ khống, bôi nhọ & đe dọa uy tín của công ty nói chung & của cá nhân tôi nói riêng. Rất mong đươc đoàn Luật Sư Tư Vấn giúp tôi biết hơn về nội dung làm đơn Tố Cáo & rõ hơn về Pháp Luật. Xin chân thành cảm ơn.

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo

  Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo.

  • 22/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo được hướng dẫn chi tiết tại Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 như sau:

  Chi tiết
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

  Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo.

  • 16/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành. Thời gian giải quyết tố cáo trong bao lâu? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tố cáo? Để tìm hiểu chi tiết về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo

  Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật về tố cáo là công cụ pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Việc tố cáo sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

  Chi tiết
 • Những hành vi bị nghiêm cấm về khiếu nại, tố cáo

  Những hành vi bị nghiêm cấm về khiếu nại, tố cáo.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định pháp luật thì những hành vi sau đây thuộc trường hợp bị nghiêm cấm khi xử lý về tố cáo:

  Chi tiết
 • Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

  Chi tiết
 • Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

  Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước

  Chi tiết