Bài viết về chủ đề "luật tố cáo"

LUẬT TỐ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố cáo
Tư vấn làm đơn tố cáo

Tư vấn làm đơn tố cáo

Tôi muốn làm 1 đơn Tố cáo về hành vi quấy rối, vụ khống, bôi nhọ & đe dọa uy tín của công ty nói chung & của cá nhân tôi nói riêng. Rất mong đươc đoàn Luật Sư Tư Vấn giúp tôi biết hơn về nội dung làm đơn Tố Cáo & rõ hơn về Pháp Luật. Xin chân thành cảm ơn.

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo

Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo

Quy định pháp luật về Bảo vệ người tố cáo được hướng dẫn chi tiết tại Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 như sau:

Chi tiết >>

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo

Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo

Theo quy định thì Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết. Thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Những hành vi bị nghiêm cấm về khiếu nại, tố cáo

Những hành vi bị nghiêm cấm về khiếu nại, tố cáo

Theo quy định pháp luật thì những hành vi sau đây thuộc trường hợp bị nghiêm cấm khi xử lý về tố cáo:

Chi tiết >>

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chi tiết >>

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước

Chi tiết >>