Bài viết về chủ đề "luật thuế thu nhập doanh nghiệp "

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp

  Câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • 10/10/2016
  • Vũ Thanh Thủy

  Nội dung câu hỏi: Chào Luật sư! Tôi có một vấn đề thắc mắc mong Luật sư tư vấn: Cục thuế tỉnh A cho rằng Công ty B không được hưởng ưu đãi thuế suất là 10% mà phải nộp 25% trong trường hợp sau: Công Ty B có thu nhập từ lãi phát sinh giao dịch cà phê thị trường tương lai, trong năm tài chính năm 2013 của công ty B không phải là hoạt động thu mua trực tiếp hàng hóa của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán,

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 - Quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Nghị định 24/2007/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nghị định 24/2007/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

  Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập,... Luật này quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×