Bài viết về chủ đề "luật số 22/2008/QH12 về cán bộ công chức "

LUẬT SỐ 22/2008/QH12 VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật số 22/2008/QH12 về cán bộ công chức

 • Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

  Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 - Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn