Bài viết về chủ đề "luật quy hoạch đô thị"

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật quy hoạch đô thị
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 - quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Chi tiết >>