Bài viết về chủ đề "luật quản lý nợ công "

LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật quản lý nợ công

 • Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

  Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công.

  • 30/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công - Quy định về các công cụ quản lý nợ công; quản lý huy động, sử dụng, trả nợ và quản lý rủi ro, cơ cấu lại nợ; hạch toán kế toán, thống kê nợ và kiểm toán; tổ chức thông tin, báo cáo và công khai về nợ công.

  Chi tiết
 • Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12

  Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn